PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán trực tiếp:
Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt: khi giao hàng đến, khách hàng kiểm tra hàng hóa và thanh toán trực tiếp cho chúng tôi đúng với số tiền ghi rõ trên phiếu giao hàng/ hóa đơn.
Phương thức Mua hàng với hàng hóa có sẵn và không có sẵn: Tạm ứng đối với những đơn hàng phải đặt hàng, đối với những đơn hàng có sẵn thì thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.
2. Thanh toán chuyển khoản.
a. Thông tin chuyển khoản cá nhân:
Tên Tài Khoản: NGUYỄN QUỐC TÚ
STK: 457788888888
Tại ngân hàng Techcombank
STK: 1041898888
Tại ngân hàng: Vietcombank
Tên Tài Khoản: NGUYỄN THẾ KHÔI
STK: 20712747
Tại ngân hàng: ACB
STK: 601704060285983
Tại ngân hàng: VIB chi nhánh HCM
Nội dung chuyển khoản: Mã đơn hàng số – Họ và tên – số Điện thoại… (Ghi rõ trên PHIẾU BÁO GIÁ).
b. Thông tin chuyển khoản công ty:
Tên tài khoản: PNCONST
STK: 168436114
Tại ngân hàng: tmcp Việt nam thịnh vượng VPbank chi nhánh Gia Định
Nội dung chuyển khoản: Mã đơn hàng số – Họ và tên – số Điện thoại… (Ghi rõ trên PHIẾU BÁO GIÁ).

         ATM